پرداخت آسان از طریق درگاه اینترنتی​

راهنما : پس از ورود به درگاه پرداخت اطلاعات شخصی خود را با دقت وارد نموده و مبلغ را طبق فاکتور ثبت کنید و پرداخت خود را انجام دهید.

در صورتی که به هر دلیل قادر به پرداخت از طریق درگاه بانکی سایت نیستید، میتوانید مبلغ فاکتور را به یکی از شماره حساب یا کارت های زیر  به نام  محسن رضایی انتقال دهید. لطفا پس از انتقال وجه حتما تماس بگیرید.

شماره کارت صادرات:   ۶۰۳۷۶۹۱۵۰۵۰۶۷۰۳۳

شماره حساب سپهر صادرات:  ۰۳۰۵۰۶۲۳۸۲۰۰۶        

شماره شبا صادرات:   IR56 0190 0000 0030 5062 3820 06 
شماره کارت پاسارگاد:   ۵۰۲۲۲۹۱۰۴۰۲۵۲۸۰۹

شماره حساب پاسارگاد: ۲۵۶.۸۲۰۰.۱۰۷۱۶۷۷۰.۱

شماره شبا پاسارگاد: IR160570025682010716770101
كارت به كارت بانك ملت:  ۶۱۰۴۳۳۷۷۹۱۰۷۲۲۷۳

شماره حساب ملت:  ۴۸۶۲۱۴۱۰/۴۱

شماره شبا ملت: IR680120000000004862141041

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس